วิถีศรัทธาชน EP06 ชิริก การตั้งภาคีและประเภทของมัน