วิถีศรัทธาชน EP04 จุดเริ่มต้นการเบี่ยงเบนจากเตาฮีด